Kontakt

Dagtilbud Børn

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Tlf. 7232 5197

Fax 7232 3213

dagtilbud@hillerod.dk

Tosprogede børn i dagtilbud

I Hillerød Kommune er der forskellige tilbud til dit barn – dagpleje (0-3 år), vuggestue (0-3 år), børnehave (3-6 år) og integreret institution (0-6 år). Dit barn sprogvurderes, når det fylder 3 år. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter i forhold til det danske sprog, varetages denne opgave af en pædagog i barnets daginstitution. Pædagogen har videreuddannelse, og er derfor fagligt kvalificeret til at styrke dit barns sproglige udvikling.

Sproginstitutionen Globus

Hvis dit barn er over 2 år og endnu ikke har erfaring med det danske sprog, kan vi tilbyde barnet at starte i vores sproginstitution Globus. Her er et trygt miljø med få børn og en forholdsvis høj normering – samt et personale, der er særligt dygtigt i forhold til sprogstimulering af børn, som er i gang med at udvikle flere sprog. Flere af medarbejderne i Globus taler også selv flere sprog. Så snart personalet vurderer, at dit barn er godt på vej i forhold til tilegnelsen af det danske sprog, visiteres barnet videre til en anden vuggestue, børnehave eller integreret institution i kommunen – selvfølgelig i samråd med dig.

Få mere information om Globus på deres hjemmeside.

 

Obligatoriske sprogtilbud til tosprogede børn over 3 år

Dagtilbudsloven (§11 og §12) siger, at tosprogede børn, der ikke går i daginstitution, skal sprogvurderes i 3 års alderen. Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter, får barnet et obligatorisk tilbud om sprogstimulering på 15 eller 30 timer om ugen i sproginstitutionen Globus. Du vil blive kontaktet af tosprogskonsulent Tina Hudlebusch, når dit barn fylder 3 år – med mindre barnet allerede er indmeldt i daginstitution.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte tosprogskonsulent Tina Hudlebusch på telefon 72325117 eller mail tihu@hillerod.dk, hvis du har spørgsmål omkring Globus – eller dit barns øvrige muligheder for at udvikle flere sprog her i Hillerød Kommune.